Dankwoord en bronvermeldingVeel materiaal is overgenomen van de site van het 75th NZ squadron opgezet door Simon Summerville, waarvoor onze grote dank en erkentelijkheid. Hij vond het prachtig dat we materiaal konden gebruiken voor dit verslag. Het No. 75 squadron is vertrokken uit de RAF. Het 75 Sqn RNZAF is nu actief tot op deze dag in Nieuw-Zeeland.

Veel van de gebruikte informatie is te vinden op internet en Wikipedia, heeft er dan ook flink toe bijgedragen.

Met betrekking tot de gebr. Tod: is er tot nagedachtenis aan hen door de Stichting 'Leven in Vrijheid in de persoon van Peter Sasburg veel werk verzet. Hij heeft ook een prachtig boekje over hen geschreven. De informatie voor het verslag uit dit boekje komt van het St. Vital Historical Society. Met dank aan Bob Holiday voor het zenden van informatie en foto's.

Ook dank aan Het Sussex History Forum en The Robertsbridge Aviation Society.

Informatie over Kennedy hebben we overgenomen van het Historisch genootschap Wieringermeer, met heel veel dank aan Mark Hakvoort, die ons ook in contact bracht met ander bronnen van informatie over de Tod tweeling en over James Leonard Richards. Ook dank Geof en Kylie Richards die informatie een foto's ter beschikking stelden en de informatie geschreven door Tom Richards.

Dank aan Klaas Groeneveld uit Makkum, die informatie over Stuckey beschikbaar stelde.

De geschiedenis over ds. Touwen: bron Teake Zijlstra Leeuwarder Courant 2 sept. 1994

Enige kleine aanvullingen van informatie komen uit de bijzondere verslagen van het boek van J.J.van der Veer: 'Luchtoorlog boven Zuidwest Friesland'.

De uiteenzetting over de Canadese militaire opleidingen komen uit een Wikipedia site; 'Hatch 1983', Forsyth, Bruce. "A Short History of Abandoned and Downsized Canadian Military Bases." 2013-09-04 at the Wayback Machine Canadian Military History by Bruce Forsyth, 1998.

Voor de uiteenzetting van het mijnenleggen boven de Waddeneilanden met dank gelezen bij 'Omrop Fryslan' en een site van de 'Waddenvereniging 'Tesamen met eigen kennis vastgelegd.

Het verhaal van het neerstorten van de Hampden AE 248, bij Koudum van piloot Fl.Lt. Kingsley Brown met dank en toestemming overgenomen van 'Historysk Koudum'

Dank aan ImageSales@iwm.org voor hun medewerking

Dank aan de site; 'Aircrew Remembered', voor fotomateriaal

Voor het verslag over McCrorie, heel veel dank aan Jouke van der Zee voor het in contact brengen met Robert Mc Crorie. Robert die een verslag maakte van zijn bevindingen. Hij vermeldt ook nog:

Het document HS 9/957/3 bij de Nationale Archieven werd gemaakt in december 1942 maar werd gesloten voor 71 jaar. Toestemming voor opening kwam op 1 januari 2018. Robert bekeek het document in November 2018 en stuurde het verslag daarvan op voor gebruik.

Het document impliceert dat Tom de kans krijgt om mee te werken aan de verbetering van de Anglo-Portugeese of de Anglo-Braziliaanse betrekkingen. Dit was ook de reden voor een interview met Majoor Richardson van het Oorlogsbureau in London op 28 december 1942. Het interview formulier geeft aan dat Tom in zijn tijd van voor 1938 (nog vredestijd) zich bezig hield met het vertegenwoordigen van de FBI (sic)Lissabon en tevens een correspondent was voor de New York Times. Het lijkt er op dat hij ook acht maanden in Bazilië is geweest voor FBI zaken. Zijn zoon Robert bevestigde in de Portugese Ambassade op 28 november 2018, dat de term FBI waarschijnlijk refereert naar het Federal Bureau of Investigation. Van de New York Times kwam geen reactie. Jammer genoeg waren de vaardigheden en ervaring die Tom als "Bomber Pilot" had er de oorzaak van dat hij geen alternatieve oorlogswerkzaamheden aangeboden kreeg en zo bleef hij "Bomberpilot"

Deze vrijgegeven RAF-dossiers zijn dus verwoord door Robert McCrorie over zijn vader. Ook stelde hij diverse foto's beschikbaar. Onze bijzondere dank ook aan hem.

De foto's van de vliegtuigen zijn beschikbaar gesteld door RAF en de foto's van Vinke door dr. Ziethen-Verlag, Crash Vinke; ASAimages-sale

Dank voor het materiaal over Bob Holder, beschikbaar gesteld door de site: 'Battle of Britain Monument' Robert geeft ook toestemming tot het vertalen van het verslag van Joan McCrorie- Holder.

Als laatste, maar in geen geval de minst belangrijke bij onze zoektocht naar gegevens willen we de 'Stichting Missing Airmen Memorial Foundation' heel hartelijke bedanken voor hun bijstand en medewerking, in de personen van Douwe Drijver en Alexander Tuinhout en Nykle Dijkstra. Alles wat zij al hebben gedaan voor het veiligstellen van informatie en het levend houden van de historie ten behoeve van de omgekomen militairen en hun nabestaanden.

Onze bijzondere erkentelijkheid. Namens het bestuur van Stichting Molkwar 2000, Jan Bergsma, Auke Bult, Baukje Bandstra, José Folkertsma, Pea Bult, Klaas de Koe, Hendrik Folkertsma,

Fekke Bandstra